Adresgegevens

G.J.E. Krol
Van Leeuwenhoeklaan 10
8024 DR ZWOLLE
+31 681567394
info@dnndvertalingen.nl

Ingeschreven in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel Oost-Nederland.
KvK-nummer: 55970389
BTW-nummer: 90473851B02

Belang van een goede vertaling

Het is belangrijk om te weten, dat relaties in Duitsland over het algemeen veel hogere eisen stellen aan (schriftelijke) communicatie dan in Nederland. Dit cultuurverschil manifesteert zich ook op andere gebieden, zoals omgangsvormen, nakomen van afspraken of hiërarchische structuren.

Reden temeer, om de communicatie met Duitsland en andere Duitstalige gebieden uit te besteden aan een professioneel vertaalbureau met veel ervaring.